Den narrative samtale

Den narrative tilgang
Vi konstruerer vores virkelighed ud fra de fortællinger, vi har om os selv og andre. Vi har problemmættede fortællinger og vi har positive fortællinger. Der er altid flere fortællinger om samme situation.
Hvad så du? Hvad så du ikke? Hvad fortalte du? Hvad fortalte du ikke?
Hvad kan den narrative samtale bidrage med?
At du bliver bevidst om, hvad du fortæller om dig selv og andre
At du lærer at navngive problemer og udfordringer, så du nemmere kan arbejde med dem
At du får hjælp til at se nye vinkler og muligheder for at løse den situation, du står i lige nu
At du får din handlingskompetence tilbage
At du tydeligere ser, hvilke behov og ønsker, du har

Eksternalisering – samtale med narrativ tilgang og metode
Eksternalisering er en metode, hvor vi adskiller person og problem. Personen er ikke problemet, problemet er problemet.

Formål
1. At personen ikke problematiseres
2. At ”problemet” mister grebet om personen
3. At skabe handlemuligheder,  at synliggøre ressourcer
5. At problemet bliver mindre sårbart at snakke om

Kommunikation i samtalen
Hvornår startede tristheden? Hvad gør tristheden i dit liv?
Tristheden bliver en 3. ting, som ikke er din personlighed
Metoden frisætter for skyld.