Dit barns trivsel lige nu

– hvad spørger du om og gode råd til at forstå svarene

Trivsel er personligt og derfor er man nødt til at lytte til barnets oplevelse af egen trivsel.
Trivsel handler både om det sociale, det faglige og troen på sig selv og alment velbefindende

Når du spørger dit barn om det trives lige nu – så får du ofte svaret ”det går fint”. Det er et svar der tyder på, at barnet ikke helt er klar over hvad du spørger om!

Spørg i stedet ind til om barnet glæder sig til at komme i skole, møde venner, komme til fritidsaktiviteter (hvis muligt) eller lignende og om barnet syntes, at det har et godt liv. Spørg barnet om det godt ved, at I som forældre er der for ham/hende uanset hvad!

Trivsel er en form for målestok for, hvordan barnets verden ser ud – set med børneøjne (ikke dine).
Brug gerne måling fra 1 -10 hvis trivsel er på dagsorden i hjemmet, så barnet kan give et kort svar til at starte med og derefter få mulighed for at uddybe. I perioder kan barnet føle sig udenfor eller føle sig misforstået og så er det vigtigt, at du som forælder får spurgt ind til, hvordan barnet har det. Spørg også ind til barnets forventninger til sig selv og hvad de forestiller sig at andre forventer af dem. Krav og forventninger skal helst matche barnets ressourcer og ellers har du som forælder mulighed for at hjælpe barnet med at balancere dem.

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10                 1 er mistrivsel       10 er trivsel

Børn holder ofte bekymringer og problemer for sig selv og kan skamme sig over, at de ikke selv kan løse dem eller tror de er de eneste, der har dette problem. Det er vigtigt at lytte og lade barnet tale og kun spørge ind nysgerrigt og uddybende.

Fortæl om det
Det vil jeg gerne høre mere om
Du må godt fortælle mig det, hvis du vil
Snak bare – jeg lytter
Det lyder som om, der er mere du gerne vil sige
Det lyder som om det her er vigtigt for dig

Du skal som forælder først forstå det barnet forstår!
Ellers kan du ikke hjælpe barnet!
Spørg barnet om det føler sig støttet når der er udfordringer i hverdagen og om barnet har forventninger til, at få støtte til ”ups and downs”. Vær sikker på at du lytter mere end du taler, så barnet får mest taletid!

Lad barnet have bolden
Giv slip på at give gode råd
Sæt dine egne følelser i baggrunden under samtalen

Husk hver gang du kommunikerer med dit barn bygger du enten noget op eller river noget ned!