Kursus for enlige forældre med børn i alderen 8-16 år

Hvilke følelser er fremherskende efter du er blevet enlig forælder? Hvordan taler I sammen?  Har du fået bedre kontakt til dine børn som enlig forælder eller dårligere?

Det at opdrage børn som enlig forælder er ikke anderledes end hvis der var 2 forældre eller er det? Fakta er at en forælder skal nå to forældres pligter og glæder. Samtidig er det hårdt ikke at have en ”bagvagt” som kan hjælpe, støtte, rådgive og i nogen situationer tage over.
Følelsen af at skulle klare alting selv og ikke have et menneske tæt på til at dele tanker, følelser og beslutninger med kan bane vej for afmagt og manglende tro på, at være god nok som forælder.

Det tager tid at vænne sig til at være enlig forælder, men kan du grine undervejs bliver det hele nemmere. På dette kursus får du netop mulighed for at dele og erfaringsudveksle og sætte tingene i perspektiv i forhold til din egen hverdag. Livet som enlig forælder er en forandringsproces, hvor du skal lande i din nye virkelighed. Få den støtte og hjælp til at opdrage dine børn, til at være ren god rollemodel og til at styrke dit selvværd og din selvtillid, så du føler dig som en god nok forælder

På dette kursus vil du lære mere om:

  • Viden og større forståelse for børns signaler og deres måde at opleve den nye virkelighed
  • Ansvar og hvad du kan forlange af dig selv Følelser, tanker og overbevisninger – hvad hæmmer – hvad fremmer?
  • Din rolle som forælder – lederskab Kommunikation – stresstale contra hjertetale
  • Konflikthåndtering hvor går grænsen?
  • Skridt til at føle sig ”GOD NOK” som forælder
  • Forældre samtale modellen gennemgås og trænes

Formalia på kurserne:
Deltagerantal: max. 12 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Svendborg eller efter aftale
Tid: lørdage fra 9.30 – 15.00
Forplejning: Kaffe, the, frugt og sandwich
Priser:
kr. 4.000 pr. familie
kr. 2.000 for enlige forældre

Ratebetaling er muligt:  over 2 måneder

Næste kursus start  er den 12/2 -2022
Dag 2 afholdes den 26/2-2022

Tryk på billedet for at læse mere om kurset eller klik her for at tilmelde dig