Kursus til forældre i sammenbragte familier

Føler du, at du behandler dine og mine børn ens? Er dig og din samlever enige i, hvor grænserne går? Er du god til at inddrage alle i familien i fælles beslutninger?

I dag har mange forældre etableret sig i nye familier med nye samlevere. Det stiller store krav til både børn og voksne at skulle indgå i en ny familiedynamik med nye regelsæt og nye mennesker at forholde sig til. En sammenbragt familie er ikke den oprindelige ”kernefamilie” hvor man så at sige er vokset op sammen og tilpasset sig hinanden ud fra fars og mors værdier.

En sammenbragt familie bliver velfungerende med bevidste valg og en positiv indstilling
– Der skal skabes fælles normer og holdninger
– Parterne skal kunne italesætte måder at være familie på, som de synes godt om og omvendt – Parterne har hver deres historie
– Parterne har hver deres traditioner og vaner, som skal ”finde” sammen
– Livet i den nye familie kræver nye positioner og nye roller

På dette kursus vil du lære mere om:

  • Viden og større forståelse for børns signaler og deres måde at opleve den sammenbragte familie
  • Lys på familiestrukturer, som den enkelte bringer med ind
  • Hvor stemmer jeres holdninger og vaner overens og hvor gør de ikke?
  • Viden og værktøjer til at tage lederskabet Kommunikation – stresstale contra hjertetale
  • Inviter ind uden at miste integritet – konflikthåndtering
  • Lær at tale så børnene lytter og lær at lytte til deres feedback
  • Skridt til at føle sig ”GOD NOK” som forældre både dine og mine
  • Forældre samtale modellen gennemgås og trænes

Formalia på kurserne:
Deltagerantal: max. 12 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Svendborg eller efter aftale
Tid: lørdage fra 9.30 – 15.00

Forplejning: Kaffe, the, frugt og sandwich
Priser:
kr. 4.000 pr. familie
kr. 2.000 for enlige forældre

Ratebetaling er muligt: over 2 måneder

Næste kursus start  er den 18/9 -2021
Dag 2 afholdes den 25/9-2021

Tryk på billedet for at læse mere om kurset eller klik her for at tilmelde dig