Forældrekurser over 2 dage

I et forældrekursus vil du bl.a. få svaret på nogle af disse spørgsmål:
Hvad er normalt for barnets alder?
Kan jeg tage lederskab uden at overskride barnets grænser?
Hvorfor gør mit barn, som det gør?
Stiller jeg for store eller for små krav?
Hvordan kan jeg aflæse mit barns signaler?
Hvordan lærer jeg at sige fra med god samvittighed?

Forældretest

Kursus

Få viden, støtte og værktøjer til jeres forældreskab
3 værktøjer der opbygger, understøtter og fremmer ressourcer i forældreskabet
Værktøjerne er guides eller rammer for, hvad du kan gøre. Du fylder dine egne værdier
og holdninger i rammerne, så de matcher din familie

Forældre

Forældre til børn  3 – 6 år

Forældre til børn 7-12 år

Forældre til børn 13 – 18 år

Forældre med børn i sammenbragte familier

PSYKOTERAPI BØRN OG UNGE

Forældre med børn og skilsmisse

Enlige forældre med børn 8-16 år

Konflikthåndtering

Formalia på forældrekurserne:

Deltagerantal: 12 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Svendborg
Forplejning: Kaffe, the, frugt og sandwich
Priser kr. 4.000 pr. familie  kr.2.000 for enlige forældre
Ratebetaling er muligt: kr. 1.000 over 4 måneder

Dette udbytte får du på et forældrekursus
– Viden og indblik i egne ressourcer.
– Forståelse af samspil med børn ud fra deres udviklingsniveau
– Indsigt i barnets problemer og adfærd
– Hvordan stress virker på dig og dit barn og hvad du kan gøre
– Konkrete værktøjer til at hjælpe børnene i hverdagen
– Konkrete værktøjer til kommunikation og samarbejde
– Viden og træning i lederskab og ansvar
– Mere selvtillid og selvværd – tro på, at du slår til som forælder
– Værktøjer og arbejdshæfte med samspilsguide, refleksionsguide og samtalemodel


Kursusform:

Forældrekurset er et aktivt kursus. Deltagerne får mulighed for at afprøve værktøjerne. Deltagerne afprøver ligeledes forskellige måder at kommunikere på og kan inddrage deres egne udfordringer. Der er 14 dage imellem de 2 kursusdage. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og praktiske øvelser. På kurserne kan du stille spørgsmål, ligesom der lægges op til erfaringsudveksling både på kurset og efterfølgende i en lukket facebookgruppe.