Forældrekurser

Forældrekurser tilbydes:

Hvad er normalt for barnets alder? Hvordan kan jeg tage lederskab uden at overskride barnets grænser Hvor går grænsen for, hvad jeg skal være med til? Hvorfor gør mit barn, som det gør? Stiller jeg for store eller for små krav? Hvordan kan jeg aflæse mit barns signaler? Hvordan lærer jeg at sige fra med god samvittighed? Er det kun mig der ikke kan få tingene til at fungere? Hvad er den bedste måde at sige tingene på?

– Kurserne foregår over 2 dage med 14 dage imellem
– Kurserne anbefales til begge forældre og er uden børn
– Kurset afholdes ved 6 familiers tilmelding

1. Kursus for kommende forældre og førstegangsforældre
2. Kursus for forældre til 3-6 årige
3. Kursus for forældre til 7 – 12 årige
4. Kursus for forældre til 13 – 18 årige
5. Kursus for forældre med børn i sammenbragte familier
6. Kursus for forældre med børn der har gået gennem skilsmisse
7. Konflikthåndtering og det kærlige nej
8. Kursus for enlige forældre med børn fra 8 – 16 år

Formalia på kurserne:
Deltagerantal: 12 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Svendborg
Forplejning: Kaffe, the, frugt og sandwich
Priser kr. 4.000 pr. familie (1 – 2 personer)  kr.2.000 for enlige forældre
Ratebetaling er muligt: kr. 1.000 over 4 måneder

Dette udbytte får du på et forældrekursus
– Viden og indblik i egne ressourcer.
– Forståelse af samspil med børn ud fra deres udviklingsniveau
– Indsigt i barnets problemer og adfærd
– Hvordan stress virker på dig og dit barn og hvad du kan gøre
– Konkrete værktøjer til at hjælpe børnene i hverdagen
– Konkrete værktøjer til kommunikation og samarbejde
– Viden og træning i lederskab og ansvar
– Mere selvtillid og selvværd – tro på, at du slår til som forælder
– Værktøjer og arbejdshæfte med samspilsguide, refleksionsguide og samtalemodel

Kursusform:
forældrekurset er et aktivt kursus. Deltagerne får mulighed for at afprøve værktøjerne. Deltagerne afprøver ligeledes forskellige måder at kommunikere på og kan inddrage deres egne udfordringer.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og praktiske øvelser. På kurserne kan du stille spørgsmål, ligesom der lægges op til erfaringsudveksling både på kurset og efterfølgende i en lukket facebookgruppe.

Du kan købe de forskellige kurser her

Du kan booke kurserne til andre datoer end de forudbestemte ved at kontakte mig på ph@piahalsted.dk eller på 30540420