Helhedsorienteret indsats for unge

Individuelt tilrettelagt forløb for hjemmeboende sårbare og udsatte børn og unge samt rådgivning og kurser for familier.

Tilbudet er rettet mod børn/unge med større behov, børn hvis trivsel er truet eller børn med store problemer.

Helhedsorienteret tilbud til børn, unge og deres familie

Individuelt tilrettelagt forløb for hjemmeboende sårbare og udsatte børn og unge samt rådgivning og kurser for familier

En indsats som virker

 • Hjælp til at fastholde unge i uddannelse og trivsel
 • Hjælp til at komme i gang med skolen
 • Hjælp til at håndtere hverdagen
 • Hjælp til unge med psykiske og sociale udfordringer
 • Etablering af bedre kontakt mellem børn/forældre
 • Etablering af kontakt mellem børn, familie og myndigheder og skoler
 • Støtte og hjælpe unge på vej til at komme ud af misbrug eller unge, der allerede er i misbrug
 • Behandling med psykoterapi
 • Pædagogisk og psykologisk hjælp til at indgå i sunde og forpligtende relationer
 • Pædagogisk opbyggende indsats til at kunne fungere både i familien og i samfundet og trives
 • Støtte, rådgivning og uddannelse af forældre
 • Aflastning / mentorordning
 • Akutberedskab

Tryk på billedet og læs mere