Kursus i Den svære samtale

Har du eller dine medarbejdere brug for at udvikle kompetencer til at håndtere samtaler, der går tæt på?

Dialog er vigtigere end nogensinde for både ledere og medarbejdere. Vi skal alle navigere i stadig mere komplekse strukturer og det kræver dialog og overblik.

Ingen bryder sig om at skulle fortælle noget ubehagelig, men det er ofte en del af jobbet, og derfor er dette kursus relevant for både ledere og medarbejdere.

Kurset tilrettelægges efter virksomhed og er rettet til samtaler, hvor der måske skal afskediges eller gives afslag eller der er tale om svære samtaler med forældre mm.

Kursusbeskrivelse: (som kan udvides efter behov)

  • Kurset tager udgangspunkt i praksis og fokus på indre og ydre bæredygtighed
  • Kommunikation og lederskab
  • Værdier og overbevisninger
  • Relationskompetence – rummelighed, grænser, accept
  • Aktiv lytning og empati
  • Samtalens faser
  • Forberedelse og gennemførelse af samtalen
  • Egne ressourcer og udfordringer
  • Afslutning og opfølgning på samtalen – opnåede du det, du havde sat dig for?

Kontakt mig på nedenstående

PSYKOTERAPEUT PIA HALSTED I SVENDBORGTelefon: +45 30540420
Mail: ph@piahalsted.dk

KONTAKT SVENDBORG
Moralvænget 4
5700 Svendborg

KONTAKT SJÆLLAND
Jernbanegade 23
4000 Roskilde