Kursus i Den svære samtale

Har du eller dine medarbejdere brug for at udvikle kompetencer til at håndtere samtaler, der går tæt på?

Dialog er vigtigere end nogensinde for både ledere og medarbejdere. Vi skal alle navigere i stadig mere komplekse strukturer og det kræver dialog og overblik.

Ingen bryder sig om at skulle fortælle noget ubehagelig, men det er ofte en del af jobbet, og derfor er dette kursus relevant for både ledere og medarbejdere.

Kurset tilrettelægges efter virksomhed og er rettet til samtaler, hvor der måske skal afskediges eller gives afslag eller der er tale om svære samtaler med forældre mm.

Kursusbeskrivelse: (som kan udvides efter behov) Kurset tager udgangspunkt i praksis og fokus på indre og ydre bæredygtighed Kommunikation og lederskab Værdier og overbevisninger Relationskompetence – rummelighed, grænser, accept Aktiv lytning og empati Samtalens faer Forberedelse og gennemførelse af samtalen Egne ressourcer og udfordringer Afslutning og opfølgning på samtalen – opnåede du det, du havde sat dig for?

Familieterapi

Det er naturligt, at der opstår konflikter i en familie. I familien påvirker vi hinanden, lærer af hinanden og er afhængige af hinanden. Hvis en i familien mistrives, påvirker det hele familien og skaber frustrationer og afmagt. Det kan blive for opslidende for familien med gentagne problemer med kommunikation og konflikt.

I familieterapi har jeg både individuelle og familie- samtaler for at finde ind til kernen i problemstillingen og ud fra denne afdækning kan jeg hjælpe med nogle redskaber til at klare hverdagen både i forhold til børn, teenagere og voksne.

Et eksempel på indsats ”Hvordan tackler I bedst konflikter på en måde så alle kan føle sig trygge”. I samarbejde finder vi nye løsninger til at være sammen og trives igen i familien.

Familieterapi kan bruges til at forebygge konflikter og være med til at italesætte familiens behov før det bliver uoverkommeligt, eller til at genetablere kommunikationen i familien.

Sammenbragte familier

I kan få hjælp til at få 2 familier bragt sammen og forene 2 sæt værdier og vaner. De voksne har valgt hinanden, men børnene har ikke valgt den nye familie. Det kan give mange bange følelser lige fra jalousi til at være bange for at miste mor til den nye partner. Samtidig kan det at opdrage hinandens børn være en udfordring for de voksne.

Kontakt mig og vi aftaler sammen et forløb på ph@piahalsted.dk eller telefon 3054 0420