Kursus i integritet

At kunne sætte grænser og være troværdig er vigtige personlige kompetencer, som udover at være forudsætning for stærke relationer også fagligt i dag er en vigtig kompetence. Du har din personlighed med på arbejde og bruger dine personlige kompetencer til at få jobbet til at fungere og til at skabe netværk.

Kurset er på 2 dage og kan sammensættes efter behov. Kontakt mig på ph@piahalsted.dk uforpligtende
Kurset kan foregå hos mig i Oasen eller hos virksomhed, skole eller institution.

Et kursus hvor du får lærer at:
Turde sætte dig selv i spil
Få modet til at træde i karakter
Du bruger alle dine ressourcer både til at passe på dig selv og til at samarbejde
Du lærer dig selv og dine grænser bedre at kende
Du lærer at kunne sige nej tak og ja tak autentisk
Du udfolder egne ressourcer, potentialer og tør se dine udfordringer i øjnene
Du lærer at kommunikere dine behov og ønsker tydeligt
At agere i mødet med andre og bygge relationer op
Sammenhængen mellem integritet og samarbejde
Kontakt og kommunikation

Mennesket er omdrejningspunktet for familien og for virksomhed
Evnen til at involvere sig i fællesskabet og skabe netværk og relationer er i dag en central succesfaktor
Samtidig skal du være ægte og sammenhængende i din adfærd og din kommunikation.

For at få en solid platform skal der arbejdes med identitet og integritet!

Identitet
At man er bevidst om hvem man er
At vi hver især kender vores udgangsposition i et samarbejde
Hvad den enkelte vil sætte på agendaen, tale om, handle på i en dialog

Her sættes integritet i spil!
Integritet
Betyder uskadthed, helhed, pletfrihed, uberørthed, fuldstændighed, ukrænkelighed
At kunne se sig selv i øjnene
At kunne stå ved sine gerninger
At vedkende sig det, man har været med til

Kvaliteten af dine beslutninger bliver ikke bedre end den bevidsthed, som du taler ud fra!

Filosof Mogens Pahuus – at et menneske er sandt
At personen er i overensstemmelse med sig selv, er gennemsigtig for sig selv og står inde for sig selv.
Det kræver storhed at vedkende sig sine fejl og mangler og begrænsninger.
Det kræver vedholdenhed at ville udvikle sig