Kursus i samarbejde, samspil og relationskompetence

Samarbejde og det sociale samspil har stor betydning for at danne relationer og det er gennem relationerne, der etableres kendskab og forståelse for hinanden og herigennem mulighed for at supplere hinanden, lære af hinanden og anerkende hinanden. Det skaber grobund for det optimale samarbejde.

Når vi har travlt, kan vi glemme vores indbyrdes afhængighed af hinanden men styrkelse af samarbejdsevnen og relationskompetencen er vejen frem til både at trives og løse opgaver effektivt.

Nogle overskrifter på dette 2 dages kursus:
– Oplæg, viden og træning i relationskompetence og anerkendende kommunikation
– Træning i konstruktiv feedback
– Oplæg og træning i samarbejde
– Udarbejdelse af samarbejdsfundament eller brug af eksisterende
– Forventninger til sig selv og hinanden

Hovedindhold i forløbet (som skræddersys til den enkelte virksomhed)
– Vigtigheden af gruppedynamik for at opnå et godt resultat
– Beslutningsgrundlag for samarbejde i praksis
– Forventningsafklaring i praksis
– Vigtigheden af behov, kontakt og relationer i samarbejdet
– Roller og adfærd – herunder bevidstgørelse og egen betydning for samarbejdet
– Evaluering både individuelt og på gruppe
-Afsluttende refleksion om personlige kompetencer i samarbejdet

Relationskompetence er nært forbundet med refleksionskompetence og er et middel til at realisere værdiforestillinger – f.eks. menneskesyn, lederskab, autenticitet, empati og kontakt:

Se brochure her

Stress kursus for virksomheder