Uddannelse som mentor

Udbyg diner personlige, faglige og sociale kompetencer med denne uddannelse. For dig, der i dit arbejde samtaler med mennesker eller for dig, der gerne vil til det. Du modtager bevis for den gennemførte uddannelse.

I alt 6 dage:

Hold 1 – 14 og 15. oktober 2019
Hold 1 – 18 oktober 2019
Hold 1 – 21 og 22. oktober 2019
Hold 1 – 28 oktober 2019

Hold 2 – 23 og 24. november 2019
Hold 2 – 7 og 8 december 2019
Hold 2 – 11 og 12 januar 2020

Pris kr. 7.500 plus moms – inkl. materialer og forplejning (der kan betales i rater)

Udover disse 6 dage er der erfaringsudvikling og spørgsmål i en lukket facebookgruppe. Skriv til mig hvis du vil have tilsendt den nye brochure over hele uddannelsen ph@piahalsted.dk

Autenticitet hos en mentor er en god forudsætning for at møde andre, der hvor de er og for at mentee kan udvikle sig på egne præmisser. Autenticitet muliggør gensidig respekt og at kunne se sig selv som du er.

På kurset lærer du: Mentors roller og opgaver Faser i mentorrollen At være samtalepartner om såvel personlige som faglige emner At lave en kontrakt og opsætte mål sammen med mentee At strukturere og kunne følge op på et samtaleforløb At styrke, støtte og vejlede At skabe fælles sprog om indsatsen At kende dig selv endnu bedre som samtalepartner At skelne mellem privat, personlig og professionel indsats At passe på dig selv i arbejdet med andre Kurset er for dig, der gerne vil lære det fundamentale i mentor opgaven, som gerne vil lære samtalens kunst dybere og herunder lære at forstå hvad der ligger bagved udviklings psykologisk.

Emner er udover mentors rolle og opgaver – personlig kommunikation, relationskompetence, samspil, samtale og naturligvis autenticitet.

Jeg vil også komme ind på tavshedspligt, underretningspligt og registrering Jeg vil supervisere samtalerne og du vil små opgaver til hjemmearbejde undervejs