Parterapi

  • Hvad kan vi gå i parterapi med – hvad udfordrer lige nu?
  • I har mange skænderier / I lytter ikke længere til hinanden
  • I er uenige om de mest basale ting
  • I har mistet respekten for hinanden
  • I savner den nære kontakt
  • I kaster med skyld på hinanden
  • I er ikke længere hinandens fortrolige
  • I er mere optagede af at kæmpe og overleve end af at samarbejde og leve

I parterapi kan I få mulighed for at forstå og respektere hinandens forskelligheder (igen). I får ligeledes viden og redskaber og træning i at kommunikere med hinanden – det personlige sprog og lærer at dele tanker og følelser og samarbejde.

Hvad kan I forberede jer på inden parterapi Kom inden I kommer for langt ud – at bære nag har aldrig løst en situation. Indstil jer på at gøre en indsats – der er ingen nemme løsninger Sæt den nødvendige tid og ressourcer af.