Personlige samtaleforløb for unge

I et forløb af personlige samtaler får den unge hjælp til at undersøge og afhjælpe følelser; tanker, krop og adfærd. Ved samtalerne opnås større selvforståelse og evne til at ændre eget liv. I starten kan den unge støttes akut i svære situationer, hvis behov.

Eksempel på forløb over 3 måneder:
1. måned fire samtaler (1 time pr. uge)
2. måned tre samtaler
3. måned tre samtaler
4. måned to samtaler
Suppleret med telefonisk rådgivning om nødvendigt.

Målet er at den unge får det bedre med sig selv, sin skole, sine venner og ikke mindst sin familie. Den unge får større selvværd og selvindsigt,  samt udvikler evne til at træffe gode valg og reagere hensigtsmæssigt i pressede situationer og i mere langsigtede beslutninger.

Hvorfor personlige samtaleforløb med unge?
En del unge føler sig udstødt, misforstået og har svært ved at se en mening med det hele. De oplever at de voksne i deres liv ikke tager dem alvorligt og mangler respekt for deres tanker og følelser.
Det giver sig udslag i mange forskellige former for tanker og adfærd:
Den unge gentager det samme mønster igen og  igen også selvom de godt ved at det er uhensigtsmæssigt.
Den unge ved ikke, hvad de egentligt vil med deres liv   og hvad der er vigtigst for dem lige nu
Nogle unge er nået dertil, hvor det hele føles lige meget.
Nogle unge føler , at der slet ikke der er en plads til dem her i   livet

Udadtil giver det sig udslag i f.eks. aggressiv adfærd, selvskade eller måske vælger den unge at trække sig fra sociale sammenhænge. Hvis man bruger en masse energi på at føle sig forkert, vred eller udstødt, så går den energi fra den samlede energi, og så er der mindre ressourcer til at passe skole og være fremadrettet og positiv.

Teenageperioden er en tid for mange forandringer for den enkelte.
Som teenager står man med et ben i barndommen og et ben i voksenlivet. Egentlig har man brug for barnlige omsorg, men fordi man samtidig har brug for frigørelse kan det være svært for ens omgivelser at forstå signalerne.

På grund af at hjernen foretager den sidste udvikling, er evnen til at se langsigtet og forudse konsekvenser nedsat. Et barn der tidligere huskede alt og nåede tingene til tiden bliver måske en teenager der går i skole uden bøger. Det kan være meget uforståeligt for forældrene og ikke mindst for den unge selv.