Selvværd – få mere energi og livslyst til at finde dig selv og forfølge dine drømme

Vil du ”gen”finde dig selv ud fra metoden EKSISTENS og de 4 ”jeg er” hjerter?
Vil du lære at mærke din krop og dit hjerte?
Vil du forløse følelser og tankemønstre forårsaget af selvkritik, negativ tænkning og dårlige erfaringer.
Vil du korrigere dit selvbillede så det kommer i overensstemmelse med virkeligheden og så du kan værdsætte dig selv, som du er – det er vejen til bedre selvværd.

EKSISTENS:

E=Energi     K= Kunnen      S= stress      I= integritet    S=sjæl og sind    T=tanker E=emotioner     N=nytænkning      S=samarbejde

Kurser der højner dit selvværd og frisætter din energi og eksistentielle drivkraft
Et kursus for alle, der har lyst til at få et bedre selvværd og hvile i at være den, du er.
Du får viden, redskaber og øvelser til at opløse det der hæmmer og blokerer, så du igen kan bruge dine talenter og ressourcer og få mere energi og livslyst.

Selvværdskurserne er lavet til forskellige målgrupper, hvor de kan vælge 1 eller flere kurser.
Alle kurser vil indeholde 4 hovedområder vist med 4 ”jeg er” hjerter og tilpasning til målgruppen er lavet inden for disse. ”Jeg er” hjerter:

Udbytte af selvværdskurser

Du lærer at mærke dig selv
Du lærer at lytte og tolke dine kropssignaler
Du lærer at udtrykke dine behov
Du lærer at stole på dig selv
Du lærer at værdsætte dig selv mere
Du lærer at sætte kærlige grænser
Du lærer at handle i overensstemmelse med dine værdier
Du lærer at anerkende dine positive egenskaber
Du får værktøjer til at tage vare på din integritet og passe på dig selv
Du får træning i personlig kommunikation

”Et menneske forandrer sig først for alvor, når det bliver, hvad det allerede er!!”

Formalia selvværdskurser

Kurserne foregår over 4 gange – 3 timer hver gang Det er aktive kurser så du inddrages mest muligt.

Tidspunkt: kl. 18 – kl. 21

Antal: 6 – 8 deltagere kurset oprettes ved 5 tilmeldte

Datoer: Kurser er på mandage eller onsdage efterår 2020 – se kurset

Materialer: Alle får udleveret arbejdshæfte

Forplejning: Kaffe/the/vand samt frugt

Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted

Sted: Toldbodvej 1 3th, Svendborg

De 4 ”Jeg er” hjerter viser de overordnede faser du kommer gennem:
Du mærker dig selv, dine følelser og din energi
Du lytter til dig selv, fortolker og erkender, hvad der udfordrer dig eller du har brug for. Du undersøger følelser, fortolkninger og overbevisninger der ligger bag dine udfordringer/behov. Du opløser begrænsninger og tilpasninger så du kan frisætte din livsenergi eller din eksistentielle drivkraft og ”bare” være den, du er. Meditation og forbundethed.

Jeg mærker, jeg er indhold ES:
Energi, stress (hvad belaster eller udfordrer og hvordan mærker du det?)

Fokus på energi, krop, grounding, stress og belastning overlevelsesstrategier, behov, tilpasning der hæmmer dig. Selvomsorg, grundlæggende selvværd og selvtillid. Fokus på at få krop og hoved til at følges ad samt måling af energi og stressniveau lige nu. Grundlæggende værdsættelse og anerkendelse af sig selv samt måling af hvor meget fortid, nutid og fremtid fylder i din hverdag og påvirker dit selvværd

Jeg erkender, jeg er indhold KTS:
Kunnen, Tanker og samarbejde (hvad og hvordan foregår det)
Fokus på negative overbevisninger og tanker, transformation af begrænsninger, påvirkning på selvværd, selvrespekt og selvfølelse. Tanker =følelser =vibrationer, der tiltrækker mere af samme slags. Tanker som tanker ikke sandheder, lære at skelne mellem det, der gavner dig og det der holder dig nede. Det er ikke toldfrit at slå løs på sig selv med – hold øje med italesættelsen af dig selv. Viden og værktøjer til at højne og italesætte sider af din personlighed og unikhed.

Jeg eksisterer, jeg er indhold IE:
Integritet (grænser) –  emotioner – 3 delt både følelse, udtryk og handlingsimpuls
Fokus på følelser, hvilke og hvad det betyder for den enkelte og hvordan du kan ændre det, der ikke længere virker for dig og lære at værdsætte dig selv mere og mere og have realistiske forventninger, som du har en chance for at kunne opfylde. Følelsesmæssig forløsning og frihed. Transformation af skyld, skam og andre svære følelser.

Jeg er den, jeg er indhold SN:
Samarbejde og nytænkning – alternative fortællinger og et stærkere socialt samspil
Opløsning af tilpasninger, frisættelse af livsenergi, lys på talenter og ressourcer og hvad du længes efter, nytænkning og hvad du vil bruge din energi på nu, fokus på glæde og kærlighed. Finde og italesætte drømme. Meditation og forbundethed – så du kan være den, du er.