Vil du vende stress til power og højne dit selvværd?

Vend stress til power
Stress påvirker både din energi og dit selvværd!

Kurser der giver dig viden, indsigt og praktisk redskaber til at slippe stress, højne dit selvværd og få din power tilbage!

Tilmeld dig kursus for at styrke selvværd, mindske stresspåvirkning og få din power tilbage.

Kurset er på 5 timer inkl. pauser
Pris: Normalpris kr.  995,- pr. person
inkl. sandwich + kaffe/the. Tilbud lige nu kr. 700,-
Datoer: Lørdag den 3.12 2022
Sted: Svendborg
Tidspunkt: kl. 10 – kl. 15
Tilmeld: Klik her for at tilmelde dig

Værdisæt dig selv mere positiv og frisæt energi
Når du tror på dig selv og værdsætter det, du kan så er det nemmere at omsætte tanke til handling. Selvværd er måden du ser dig selv på. Jo højere selvværd, jo nemmere er det også at bede om hjælp, tage fejl og at italesætte hvad du har brug for.

På kurset kan du undersøge og forandre din indstilling til dig selv og til de udfordringer du har. Du er nødt til at forstå, hvordan dit selvværd påvirker dig i hverdagen for at kunne gøre noget ved dem. Vær opmærksom på, at det ikke handler om den enkelte opgave men summen af dine belastninger, der kan hindre din livsudfoldelse og livskvalitet

Lavt selvværd og stress har stor indflydelse
Det er både på jobbet og privat. Det kan betyde, at du holder dig tilbage og ikke får sagt ja og nej på de, for dig, rigtige tidspunkter. Det påvirker dine relationer og dit samarbejde hvis andre er i tvivl om, hvor du står.

Det kan påvirke din personlige effektivitet, hvor du kan veksle mellem perfektionisme eller manglende tro på dig selv. Samlet set kan det påvirke din evne til at bruge hele dit potentiale og anerkende dig selv, for det du er og kan.

 

Lær metoden EKSISTENS
Vil du lære at mærke din krop og dit hjerte?
Vil du have mere viden om stress og hvad du selv kan gøre!
Vil du lære dit personlige stressmønster at kende
Vil du sætte ind der, hvor du har brug for nye strategier
Vil du forløse negative følelser og tankemønstre forårsaget af selvkritik, negativ tænkning og dårlige erfaringer.
Vil du korrigere dit selvbillede, så det kommer i overensstemmelse med virkeligheden og så du kan værdsætte dig selv, som du er – det er vejen til bedre selvværd.

Næste kursus “Vend stress til power”
lørdag den 3. december 2022 kl. 10 – 15

Planlægger du for mange opgaver?
Skuffer du dig selv dagligt, når du ikke kan nå dem?
Høje forventninger til sig selv er dagligdag for mange. Samtidig bliver de høje forventninger brugt til at underkende det, du rent faktisk når. Det fører til mange modsatrettede følelser og tanker – polariteter. “Jeg er god nok – nej jeg dur ikke til noget”. Jo større modsætningerne er jo værre, kan du komme til at behandle dig selv. Forventninger og stress er tæt forbundne.  Husk du er et menneske ikke en robot.

Når du ikke føler, at du slår til, eller gør det godt nok, så starter en negativ spiral, hvor det er nemt at tro på, at du er den eneste, der ikke kan, at du ikke er dygtig nok og måske er den næste der bliver fyret.

Sammenligninger med andre er med til at forværre situationen. Du tænker, at alle skal kunne det samme. At I må være ens. Det er I ikke. Vi er alle forskellige.

På kurset lærer du hvad du selv kan gøre, hvor din grænse skal være og hvordan du bliver du god nok i dit eget mindset.