Selvværdskursus – Styrk din krop og dit indre potentiale

Hvordan taler du til dig selv, når du begår fejl? Kan du italesætte dine følelser og tanker eller holder du dig tilbage? Giver du dig selv plads til at gøre det, du godt kan lide?

Tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen. Så gør du en indsats et sted, så påvirker det helheden.

Dette kursus handler i bund og grund om, at du kommer til at holde mere af dig selv, at du værdsætter det du er og det du kan og at du kan begynde at gå ud i verden med større selvværd og dermed også åbne for at bruge alle de talenter og ressourcer, der bor i dig, men som du lige nu ikke bruger, fordi ud ikke tror på dig selv.

Vil du lære dig selv bedre at kende? Du fortjener at hørt, set og elsket!

På kurset arbejder vi med selvværd og selvfølelse. Følelserne sidder i kroppen og det er vigtigt at du kan mærke dig selv (grounding), lytte til dig selv og italesætte hvad du mærker. Vi vil lave walk and talk og bruge naturen. Ud fra enkle modeller vil vi arbejde med dit indre potentiale og giver dig mulighed for at fokusere på hvilke tanker og følelser, der dominerer din hverdag og hvilke du ønsker at bibeholde eller transformere.

Jeg tilbyder kursus med oplæg, inddragelse af deltagere og erfaringsudveksling

Dit indre rum – og dine grænser

Hvorfor er det så svært at stå ved sig selv?

Metode til at lytte til krop og følelser og tage sig selv alvorligt

Indre overbevisninger, der kan holde dig tilbage

Tankernes tyranni  – hvad bruger du dine tanker til?

Polaritetsmetoden – hvilke modsætninger præger dit liv lige nu?

Tilpasning – for lidt eller for meget?

Følelser – genkendelse, accept og tolkning

Walk and talk til at blive ”god nok” som du er

Forøg din kontakt til kroppen, mærk dig selv og opbyg et stærkere selvværd

Formalia på selvværds kurser:
Deltagerantal: max. 8 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Morelvænget 4, 5700 Svendborg
Tid: mandage fra 19.00 – 21.00 inkl. pause
Forplejning: Kaffe, the, frugt
Priser: Normalpris kr. 2.000 inkl. moms
for 4 gange a 2 timer
Tilbud frem til 1.2 2023 kr. 1.600,-
Ratebetaling er muligt: 4 måneder

Næste kursus start over 4 gange a 2 timer
Datoer: 26.10, 2.11, 9.11, 16.11

Tryk på billedet for at læse mere om kurset eller klik her for at tilmelde dig