Vend stress til power og selvværd på jobbet

Vend stress til power på jobbet
Et kursus hvor du får konkrete metoder og værktøjer til at tackle hverdagens udfordringer og belastninger før de bliver til stress og samtidig lærer at det, der foregår!

Tilmeld dig kursus for at lære at afkode dine egne reaktioner og få konkrete værktøjer til at tackle stressede situationer!

Kurset er på 5 timer inkl. pauser
Pris: Normalpris kr.  995,- pr. person
inkl. sandwich + kaffe/the. Tilbud lige nu kr. 700,-
Datoer: lørdag den 26.11
Sted: Svendborg
Tidspunkt: kl. 10 – kl. 15
Tilmeld: Klik her for at tilmelde dig

Belastning og stress på jobbet er en kompleks størrelse. Se mere på min hjemmeside www.vendstresstilpower.dk. 

På kurset får du hjælp til at afklare forholdet mellem tid, ressourcer og opgaver, ligesom vi ser dybere på, hvor høj grad af uforudsigelighed, du har i hverdagen.

Mulighed for at få kontrol eller overblik over dine opgaver og din hverdag er både en faktuel opgave men hænger også sammen med din opfattelse, vurdering og reaktion på det, du indgår i.  Du får indsigt og metoder til at mindske din frustrations og stresstærskel. På den måde skabes rum for nye beslutninger og et mere realistisk billede af, hvad du skal nå.

Kontrol kan både være en gave og en begrænsning!

Vi kan, som mennesker, bedst lide af føle, at vi har kontrol over tingene. Samtidig fungerer vi godt med en høj grad af forudsigelighed. Det gør det nemmere og mere trygt at planlægge.

På kurset får du indsigt og viden om dine egne mønstre og til at skabe grundlag for evt. nye beslutninger og måder løse opgaverne på.

Vil lære dig selv bedre at kende?
Vil du have mere viden om stress?
Vil du gøre dig klart, hvor hovedårsagen til din stress ligger?
Vil du lære nye metoder og strategier?
Vil omsætte strategierne til handling med det samme?
Vil du lære hvad du kan gøre og hvad du ikke skal gøre?

Stress påvirker på sigt dit selvværd på jobbet 
Travlhed og at prøve at nå det hele er en kendt hverdag for de fleste mennesker. Stress opleves forskelligt af forskellige mennesker og kommer til udtryk på mange måder.

Nogle mennesker løber dobbelt så stærkt og glemmer sig selv og sine omgivelser, andre mister pusten og kan slet ikke få noget fra hånden. Uanset reaktion er begge dele tegn på, at belastningen er ved at være for stor og at det er tid til at stoppe op og få styr på belastningsbalancen. 

Du får på kurset hjælp til at stoppe op, reflektere og prioritere. Alene den opmærksomhed er et vigtigt første skridt.

Du undervises ud fra mit stress koncept “Eksistens”.