Trivselsforløb for skoler

Corona har sat trivsel på dagsordenen, som aldrig før og derfor tilbyder jeg et trivselsforløb, der passer til alle folkeskoler. Jeg hedder Pia Halsted og er psykoterapeut MPF og jeg er specialist i kommunikation, kontakt og trivsel blandt børn og unge. Læs mere om det faglige og oplevelsesorienterede trivselsforløb på vedlagte! 

Det er nu der skal tages fat! 

Efter en lang Corona nedlukning halter fællesskaberne og følelsen af samhørighed. Det udfordrer elevernes selvtillid, selvværd og generelle tillid til sig selv og andre og påvirker læringen. 

Jeg tilbyder et skræddersyet trivselsforløb, der skal hjælpe elever og lærere i 6. – 9. klasse 

De 7 veje til trivsel og det fulde potentiale – forløb over 3 måneder Lærerkursus, så forløbet kvalificeres og efterfølgende kan fortsætte uafhængigt af mig Konsulentbistand til både elever og lærere Undervisningsforløb med materialer og værktøjer til lærere 

Personlig trivsel og læring hænger sammen! 

Mistrivsel starter ofte med tilfældigheder og misforståelser i det sociale samspil og efter lang corona nedlukning har trivsel svære vilkår. Det er nu tryghed, relationer og venskaber skal genopbygges,, så eleverne trives, lærer og samarbejder bedre! 

Med min trivselspakke styrkes de bevidste valg og det sociale samspil 

Stærke relationer og bæredygtig klassekultur vil tilsammen munde ud i tryghed, øget faglighed, selvværd og selvtillid, stærkere samarbejde og bedre resultater.