Unge – Samtaler, selvværds- og gruppeforløb

Samtaleforløb

PSYKOTERAPI BØRN OG UNGE

Selvværds grupper for unge

Helhedsorienteret indsats

PSYKOTERAPI BØRN OG UNGE

Kontakt

Ud fra stort erfaringsgrundlag og et hjerte der brænder for unge mennesker, har jeg ovenstående tilbud til unge.

Samtaleforløb med unge
En del unge føler sig udstødt, misforstået og har svært ved at se en mening med det hele. Udadtil giver det sig udslag i f.eks. aggressiv adfærd, selvskade eller måske vælger den unge at trække sig fra sociale sammenhænge. Hvis man bruger en masse energi på at føle sig forkert, vred eller udstødt, så går den energi fra den samlede energi, og så er der mindre ressourcer til at passe skole, være fremadrettet samt trives og indgå med en positiv attitude. 

Selvværds grupper for unge
Selvværd og at udnytte sit fulde potentiale hænger sammen. Selvværd og trivsel kan heller ikke skilles ad. Lige nu hvor de unge har været sendt hjem er det vigtigere end nogensinde før at styrke deres selvværd, hjælpe dem til at acceptere og anerkende forskelligheder og lære at støtte og hjælpe hinanden i fællesskabet i stedet for at tale ud fra et lavt selvværd og nedgøre andre.

Helhedsorienteret indsats
Indsatsen er rettet mod børn/unge der er særligt sårbare og har større udfordringer i deres liv. Det er individuelle tilrettelagte forløb for hjemmeboende børn/unge, der skal hjælpes på vej så de kan trives og udvikle sig på lige fod med deres kammerater og så de kan indgå helt og fuld i hverdagen.