Kurser for virksomheder

I min kursus og konsulentvirksomhed udbyder jeg kurser og rådgivning indenfor følgende hovedområder:

Stress, samarbejde, og konflikthåndtering

Kommunikation – herunder den svære samtale og samtaletræning

De 7 veje til dit fulde potentiale, selvværd

Mentoruddannelse og efteruddannelse i det autentiske lederskab
Kurser kan bookes her eller tilrettelægges efter behov.

Selvværd og stress i virksomheden

Samarbejde, samspil og relationer

Samtale træning

Integritet og det kærlige nej

Den svære samtale

PSYKOTERAPI BØRN OG UNGE

Kontakt

Selvværd og stress i virksomheden
Travlhed og at prøve at nå det hele er en kendt hverdag for de fleste mennesker og i mange virksomheder. Stress opleves forskelligt af forskellige mennesker og kommer til udtryk på mange måder. Kombination af stress og lavt selvværd har stor indflydelse på samarbejde, kommunikation og trivsel så en indsats her vil give mærkbare resultater i form af bedre beslutningsevne, klarere kommunikation, fejlkultur som en naturlig del og ikke mindst højere trivsel blandt medarbejderne.

Samarbejde, samspil og relationer i virksomheden
Samarbejde og det sociale samspil hænger sammen. Book et 2 dages kursus, hvor virksomhedens medarbejdere trænes i samarbejde, lærer og træner i anerkendende kommunikation, konstruktiv feedback og udbygger deres relationer. Virksomheden kan inddrage relevante cases fra hverdagen eller jeg kommer med nogle.

Samtaletræning
Kurset giver viden og træning i kommunikation og aktiv lytning. Halvdelen af løsningen af et problem er at forstå hvad det går ud på! Der undervises i spejling, den kognitive diamant samt polaritetsmetoden og der inddrages cases og egne oplevelser.

Integritet
Integritet handler både om grænsesætning og om at passe på sig selv samt om hvordan man praktiserer det i samarbejdet med andre. Integritet er tæt forbundet med identitet og evnen til at involvere sig i et fællesskab samt at kunne udfolde alle ens ressourcer og se udfordringer i øjnene. Kursus i integritet skaber klarhed i kommunikation og samarbejde og påvirker det psykiske arbejdsmiljø i positiv retning.

Den svære samtale
Kurset giver viden og værktøjer til at håndtere en svær samtale, som kan føles ubehagelig at tage. Det indeholder både indre og ydre bæredygtighed forstået på den måde, at kurset både forholder sig det, der foregår inde i dag og om det, der foregår i samtalens faser og de redskaber der er brug for her. Det at afholde en svær samtale kræver både kendskab til sig selv og til kommunikation, kontakt og aktiv lytning.