Supervision

Jeg arbejder med supervision af både enkeltpersoner og små og store grupper. De faggrupper jeg typisk superviserer, er: lærere, pædagoger og pædagogisk personale, socialrådgivere og sundhedspersonale generelt.

Jeg arbejder med supervision i forskellige rammer:

 • Faglig supervision af enkeltpersoner
 • Personlig supervision af enkeltpersoner
 • Faglig supervision i små eller store grupper
 • Leder-supervision

Supervision giver kompetenceudvikling og mulighed for at lære nye sider af sig selv og sit fag at kende. Indholdet i supervision bestemmes af dig.

Når et supervisionsforløb begynder, aftales et konkret indhold, medvirkende, hvordan rammerne ser ud – samt tavshedspligt – så alle deltagere kan føle sig trygge. Jeg arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra et oplevelsesorienteret og relations orienteret helhedssyn.

Priser:

Enkeltperson kr. 1.000,-
Grupper kr. 1300,-for en supervisionstime

Terapeutisk supervision

Faglig supervision er ikke altid nok. Derfor tilbyder jeg også terapeutisk supervision. Terapeutisk supervision aftales når behovet opstår og den faglige supervision ikke har været nok, og ifølge aftale med den enkelte person og arbejdspladsen.

Supervisionens faser

 • Etablering
 • Hvordan arbejdes der?
 • Problemformulering og afgrænsning Vurdering – analyse (supervisor strukturerer og stimulerer til refleksion)
 • Planlægning af handling
 • Hvad skal der gøres?
 • Her arbejdes med konkrete, realistiske og prioriterede handlingsforslag.
 • Evaluering/Eftertænksomhed (Tanker efter supervisionens timer kan være værdifulde).