FRA STRESS TIL TRIVSEL

Online forløb i stresshåndtering kan hjælpe dig til at gennemskue og håndtere samt forebygge din stress.

Fra stress til trivsel – 12 ugers lydbaseret stresshåndtering

Klik på billedet for at købe modulet

Stresshåndtering

Vil du erkende dine præmisser lige nu?
Har du tilpasset dig mere end godt er?
Vil du tage nye valg, som er i bedre balance?
Vil du genfinde din drivkraft?
Vil du lære at kende forskel på ydre og indre pres?
Vil du undersøge dit mindset og dit fokus?
Vil du lære at bede om relevant hjælp vil du lære sunde grænser og at anerkende din egen indsats

Viden om stress og dig selv som din værste fjende

Jo bedre du kender dig selv og kobler det med din viden om stress, jo bedre kan du forebygge og håndtere den stress der naturligt opstår. Stresshåndtering handler både om at regulere din belastningsbalance men også om personlig udvikling.

Forløbet giver dig både viden og værktøjer og mulighed for selverkendelse og udvikling!
Erfaringer, mønstre, tænkemåder og beslutninger er med til at forme dit liv og dine valg. Samtidig har stress stor indvirkning på, om du mærker dig selv og bruger kroppens tilbagemelding på, hvad der foregår og om det er for lidt eller for meget.

Kroppen er dit måleredskab for stress
Når kroppen giver signaler, er det vigtigt at kunne omsætte signaler til erkendelse og til accept eller handling. Følelser og tanker kan sætte sig fast og skabe blokering for at din energi kan flyde frit. I dette forløb lærer du at få krop, hoved og hjerte til at samarbejde.

Der er sammenhæng mellem krop, tanker, følelser og adfærd
Forløbet lærer dig om sammenhænge og hvordan du kan transformere de tanker, følelser og overbevisninger, der hæmmer dig i at bruge dit fulde potentiale. Du får mulighed for at se på dine copingstrategier og du lærer hvordan du skiller person og problem så du kan løse problemet uden at gøre dig selv forkert.

Vi har brug for hinanden – og det er en styrke at kunne søge relevant hjælp!
Forløbet giver dig værktøjer og struktur til at komme i dialog med venner/familie/chef og at kunne kommunikere, hvad der udfordrer dig. Vi er sociale væsener og har brug for hinandens accept og anerkendelse og ikke mindst forståelse.

Grænser og det kærlige nej
Du lærer hvor din grænse går og hvordan du kan sige nej for at passe på dig selv men uden at såre andre. Det er trygt at kunne sætte grænser og det er mere tydeligt for andre, hvor du står.

Nye beslutninger og prioriteringer
Forløbet giver dig mulighed for at give slip på gamle hæmmende mønstre og integrere nye. Du bliver mere klar på, hvad du kan gøre på det indre plan og hvad der skal gøres på det ydre. På det ydre plan er det vigtigt at få relevant hjælp i dialog.

Mulighed for at ændre tanker, følelser og adfærd
Rosenthal effekten – betegner en selvopfyldende profeti. En væsentlig del af vores tanker består af selvopfyldende profetier. Derfor er det ikke lige meget hvad du siger om dig selv! En profeti kan både være en mening eller en holdning, der er tilbøjelig til at opfylde sig selv. Er din tanke/holdning at du er glemsom, ja så kan du ubevidst komme til at handle, så din holdning bliver en realitet. Du glemmer indkøbssedlen og du beviser over for dig selv, at det er rigtigt nok at du er glemsom. Den kan vendes om og bruges positivt.